gototopgototop
advert 1
advert 2
advert 3


Inženjering u energetici


Inženjering u području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije jedna je od temeljnih djelatnosti tvrtke.


Exor-ova ponuda u području inženjeringa temelji se na znanju i iskustvu naših stručnjaka, stečenim u stotinama projekata automatizacije u industriji, energetici, prometu i zgradarstvu. Naši su inženjeri u ovom području realizirali više od 100 složenih projekata širom svijeta, sudjelujući u projektiranju, opremanju, izgradnji i obnovi hidro i termoelektrana, te transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja, pretežno na višim naponskim razinama.


Tim su projektima obuhvaćena sljedeća područja:

- automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
- zaštite u elektroenergetskim postrojenjima
- komunikacijsko i informatičko povezivanje elektroenergetskih sustava i objekata
- projektiranje, opremanje i isporuka transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja
- vođenje procesa u termoelektranama i spalionicama otpada
- vođenje procesa u hidroelektranama
- vođenje procesa u postrojenjima za odsumporavanje.


Exor Systems d.o.o. u ovim područjima nudi cjelokupni inženjering i rješenja "ključ u ruke" koja obuhvaćaju:

- izrada tenderske dokumentacije, savjetovanje i planiranje
- izradu idejnih i izvedbenih projekata
- proizvodnja ormara upravljanja, zaštite, mjerenja i regulacije, reguliranih istosmjernih i izmjeničnih pogona, energetskih i razvodnih ormara
- programiranje, konfiguriranje i parametriranje programibilnih uređaja
- razvoj specifičnih sklopovskih i programskih rješenja
- montaža i spajanje opreme u postrojenju
- montažu na terenu, ispitivanje i puštanje u pogon
- izobrazba osoblja naručitelja za uporabu i održavanje
- izrada i isporuka dokumentacije izvedenog stanja
- održavanje u jamstvenom roku i izvan njega.


U okviru naših projekata isporučujemo opremu u skladu sa zahtjevima objekta i kupca (zaštitne releje, stanična računala, komunikacijsku opremu, itd.) te odgovarajuću programsku podršku.© Exor Systems d.o.o. Mostar