gototopgototop
advert 1
advert 2
advert 3

LOGIN ZA PARTNERETKO JE ONLINE

Trenutno aktivnih Gostiju: 1 


Pravne napomene


Svako korištenje web stranica www.exor.ba podložno je niže navedenim uvjetima:


1. Svi sadržaji objavljeni na stranicama www.exor.ba mogu se koristiti samo uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.


2. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koje nastaju iz korištenja ove web stranice, te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo na vlastitu odgovornost.


3. Exor Systems d.o.o. iz Mostara, kao vlasnik stranica www.exor.ba se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem ove web stranice, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.


4. Korisnik koristi stranice www.exor.ba na vlastitu odgovornost. Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi korištenjem ovih stranica, Exor Systems d.o.o. ne daje nikakvu garanciju niti preuzima odgovornost.


5. Ova web stranica sadrži i sadržaje kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad je to moguće, kao takve označavati. Exor Systems d.o.o. nema nadzor nad navedenim sadržajima ili drugim Internet stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja proizlazi iz korištenja tih stranica.


6. Exor Systems d.o.o. zadržava pravo ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim stranicama www.exor.ba bez najave ukoliko korisnik koristi stranice na neadekvatan način. Ujedno, Exor Systems d.o.o. ne odgovora za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja stranica www.exor.ba .


7. Tvrtka Exor Systems d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranice www.exor.ba, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.© Exor Systems d.o.o. Mostar